Even the voice from far away can make the difference – Dziewuchy ISLANDIA

Polski poniżej

ENG
We do observe. Watch. Read. Act. As the best as possible living away from the place of our interest. Away from Poland. Because of political changes many people in Poland, especially woman, dealing with chauvinism, misogyny, homophobia, intolerance, injustice and fear. Almost every day brings news which doesn’t have much hope for a reasonable and open-minded future of society in Poland.

Our plan for Saturday is to:

  • Talk about the present situation in Poland and the status of gender equality and freedom
  • Show one of the vibrant Polish artists living in Iceland, Wiola Ujazdowska. She posted on her wall… „From me, you can expect a a little bit about my practice, current research focused on the politics of belonging, The Other and inclusivity (or more lack of it) in Icelandic art institutions and art professional environment“.
  • Have a close up at status of the Rainbow society in Poland
  • Present our group Dziewuchy ISLANDIA, which was created in 2016 while THE BLACK PROTEST had a place and we support from Iceland Dziewuchy in Poland fighting against new abortion law.
  • Find the common language against MINDBLOWING chauvinism, objectification and homophobia

Feel free to step in. Join the discussions and enjoy the time in the space free from hate and intolerance.

PL

Obserwujemy. Oglądamy. Czytamy. Działamy. Najlepiej jak to możliwe, mieszkając z dala od miejsca naszego zainteresowania. Z dala od Polski. Z powodu zmian politycznych wielu ludzi w Polsce, zwłaszcza kobiety, zmaga się z szowinizmem, mizoginią, homofobią, nietolerancją, niesprawiedliwością i strachem. Niemal każdy dzień przynosi wiadomości, które nie mają wiele nadziei na rozsądną i otwartą na tolerancję przyszłość społeczeństwa w Polsce.

Nasz plan na sobotę to:

  • Rozmowa o obecnej sytuacji w Polsce oraz statusie równości płci i wolności
  • Autoprezentacja jednej z najbardziej aktywnych artystek, mieszkającej na Islandii, a pochodzącej z Polski, Wioli Ujazdowskiej. Artystka na swoim profilu napisała… „Możecie się spodziewać prezentacji mojej twórczości, koncentrującej się ostatnimi czasy na aspektach politycznych, Inni i włączenie (a raczej jego brak) w islandzkich instytucjach artystycznych i profesjonalnym środowisku artystycznym”
  • Przybliżenie statusu „tęczowej“ części społeczeństwa w Polsce
  • Prezentacja grupy Dziewuchy ISLANDIA, która powstała w 2016 roku, podczas CZARNYCH PROTESTÓW, które ze strony uczestników akcji w Islandii były wsparciem wobec protestujących przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym w Polsce.
  • Znalezienie wspólnego języka przeciwko codziennemu szowinizmowi, uprzedmiotowieniu i homofobii

Zapraszamy wszsytkich zainetesowanych do udziału w spotkaniu. Do dyskusji. Środowisko wolne od nienawiści i nietolerancji zapewnione.

November 2 @ 16:00
16:00 — 16:45 (45′)

Aino Alto

Dziewuchy ISLANDIA